Son Haberler

Yabancı Dil EğitimiDil bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim sağlamak durumundayız 
Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır ve artık herkes için neredeyse aranan özellik haline gelmiştir.
İngilizce eğitimine erken yaşta başlamak öğrenmenin hızlanmasına ve kalıcı olmasına destek verir. Cevher koleji olarak İngilizce eğitimimize anasınıfından itibaren başlamakta ve kullandığımız çeşitli yöntem ve metodlarla derslerimizi zenginleştirmekteyiz.
Sınıf içerisinde öğrencilerimiz ile daha iyi iletişim kurabilmek ve öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kullandığımız görsel materyaller, programlar ve öğrencilerimizin derse aktif katılımı ve cesaretini artırmak için uyguladığımız projelerimiz bizlere öğrencilerimizin yeni bir dil öğrenirken onlar için en önemli unsurun dersi ve uygulamaları sevmek olduğunu göstermiştir. 
Cevher Koleji İngilizce Bölümü olarak öğrencilerimize istek ve cesaretlerini artırma amaçlı uyguladığımız  ‘’ Teacher of the week’’ projemiz  haftanın belli günlerde  onlara öğretmen olup ders anlatma fırsatı vermekte ve  İngilizce ‘ye karşı ilgilerini arttığını ve öğrendiklerini pakiştirdiğini göstermektedir.Uyguladığımız farklı metod ve projelerle öğrencilerimiz ile iletişimin ve öğrenmenin verimli,kalıcı olmasını hedefliyoruz.