Son Haberler

Robotik


Başlıca misyonumuz, teknolojik gelişmeleri ve robot bilimini öğrencilerine tanıtmak, sevdirmek ve bu görüşten yola çıkarak, bilim ve teknolojinin gerisinde kalmayan aksine günümüzün teknolojik imkanlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.

Bu tip aktivitelerin yanı sıra, bahsedilen programlar çerçevesinde öğrenciler arası sosyal etkileşim ortamının kulüp çerçevesinde gelişmesi sağlanmaktadır. Grup çalışmaları, seminerler ve teknik geziler sayesinde öğrenciler ders dışında da birbirlerini tanıma ve sosyal alanlarda etkili olma fırsatı bulabilmektedir. Özellikle, kulübümüzde etkin görev almak isteyen arkadaşlar, kendilerini hem robotik hem de yöneticilik alanlarında geliştirebilecekleri bir ortam bulabilirler. Kulübümüzün üyeleri, ülke çapındaki çeşitli projelere ve yarışmalara katılmaktadırlar; bu sayede kendileri adına bir takım çalışmasına katılmak ve proje yürütmek konusunda tecrübe edinmiş olmakla beraber kulübümüzün ve okulumuzun adını da birçok platformda temsil etmektedirler