Son Haberler

Rehberlik Birimi
Cevher Kolejinde Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Birimi; bireyin gelişimini sağlama, kendini anlama ve tanımasına , problem çözme becerisi geliştirmeye, duygu ve düşüncelerini anlamlandırıp etkin bir şekilde kullanmasına, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamasına, ilgi ve yeteneklerin farkına varmasına, ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve profesyonel süreciyle destek verir. 
Okullarımızda Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak;
Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip etmek,
Kendini tanıma ve gerçekleştirmesini sağlamak,
Çevresine uyum sağlamak ve olumlu ilişkiler kurabilmesini sağlamak,
Eğitim-ortamından en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
Yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak, doğru seçimler yapma konusunda öğrencilerimize farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

  Bu amaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, grup çalışmaları, eğitim, söyleşi ve seminerler yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu faaliyetleri gerçekleştirirken, danışanın yardım alması değerlendirme ve izleme sürecinde “gönüllülük” esastır. Yapılan görüşmeler ve paylaşımlar “gizlilik” esasına dayanır. Tüm bireylere “saygı ve eşitlik” esastır. 

 Öğrencilere Yönelik
Duyguları tanıma ve ifade edebilme becerisi kazandırma
Sosyal beceri geliştirme
Akran Zorbalığı
Stres ve Öfke yönetimi
Arkadaşlık ilişkileri
Güvenli İnternet kullanımı
Hayır diyebilme becerisi kazandırma
Verimli ders çalışma teknikleri
Sınav kaygısı ile baş etme teknikleri
İstendik ve istenmedik davranışların farkındalığını kazandırma
Soru sorabilme ve düşüncelerini ifade edebilme beceresi kazandırma

Velilere Yönelik 
Bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları
Yaş dönemi özellikleri ve sorunlarına yönelik veli seminerleri
- Anne- Baba Tutumları
- Etkili İletişim Yöntemleri
- Davranış Problemleri
- Kuşaklar (X,Y,Z) arası farklılık
Uzman konuşmacılar eşliğinde seminer ve paneller ile çalışmalarını sürdürür.

Öğretmenlere Yönelik
Oryantasyon Çalışmaları
Eğitici seminerler
Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler yapılarak iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürülür.