Son Haberler

Matematik Olimpiyatları


Matematik, sözlük anlamıyla biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümdengelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilimdir. Matematik olimpiyatı ise elementer seviyedeki matematiği öğrencilere sevdirerek öğretmeyi amaçlayan daha önemlisi akıl yürütmeyi öğreten bir organizasyondur.

 
 
HANGİ KONULARDA ÇALIŞIRIZ?

Matematik olimpiyatı temel olarak 4 temel alan üzerine kuruludur:

·         Sonlu Matematik: Oyun Teorisi, graf teorisi , kombinatorik gibi alt alanları kapsayan daha çok düşünmeye odaklı  alandır.

·         Analiz-Cebir: Polinomlar, fonksiyonlar, diziler, eşitsizlikler gibi konularla ilgilenen alandır.

·         Sayılar Teorisi: Tam sayılar üzerine kurulu bölünebilme, fonksiyonlarla ilgilenen alandır.

·         Geometri

 
MATEMATİK OLİMPİYATI İNSANA NELER KATAR?

Birçok pozitif bilimin temeli olan matematiği anlamlandırma ve öğrenmeyi sağlar en önemlisi ise ilk başlıkta bahsettiğim gibi akıl yürütmeyi öğretir ve ufuk açar. Akıl yürütme, insana bütün bilim dallarında büyük kolaylık sağladığı gibi sosyal hayatta bile insanın çevresine bakışını, problemlere yaklaşımını etkiler. Katıldığımız organizasyonlarda başka hiçbir yerde bulamayacağımız bir sosyal çevre edinme fırsatı buluruz.