Cevher Koleji Basari Çitasini Yükseltti.


Özel Cevher Ortaokulu LGS s?nav haz?rl??? sürecinde Türkiye geneli yap?lan deneme s?navlar?nda elde etti?i ba?ar?larla ad?ndan söz ettirmeye devam edecek. 2. Okulistik Türkiye geneli LGS s?nav?nda 8/A s?n?f ?ube olarak ?stanbul birinci olmu?tur. Ö?renci , ö?retmen ve idari kadromuzu tebrik ediyor ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz.