Son Haberler

Cevher Koleji Başarı Çıtasını Yükseltti


Özel Cevher Ortaokulu LGS s?nav haz?rl??? sürecinde Türkiye geneli yap?lan deneme s?navlar?nda elde etti?i ba?ar?larla ad?ndan söz ettirmeye devam edecek. 2. Okulistik Türkiye geneli LGS sınavında 8/A sınıf şube olarak istanbul birinci olmu?tur. Ö?renci , ö?retmen ve idari kadromuzu tebrik ediyor ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz.