Dil Eğitimi


    Her gün gelişen ve değişen dünyada durağan kalmak, bireyleri çağ dışına iter. Bu gerçekten yola çıkarak Cevher Koleji, yabancı dil eğitimi kapsamında yoğun İngilizce eğitimine çok önem vermektedir. Günümüz şartlarında yabancı dil öğrenmenin sadece okulda öğretilen bir ders olarak görülmemesi gerektiğinin bilincinde olarak, İngilizce eğitimini cevherlerimizi global bir dünyaya hazırlamada en büyük anahtar olarak görüyoruz. Bu bilinçle Cevher Koleji bünyesinde amacımız; tüm Cevherlerimizi,  kendilerini sadece ana dillerinde değil, dünya dili olan İngilizcede de ifade edebilen, iletişime açık, farklı kültürlere saygılı ve farklı kültürleri keşfetmeyi seven, öğrenmeyi okul sınırlarından dışarıya taşıyabilen ve ömür boyu sürdürebilen bireyler olarak yetiştirmektir.

     Communicative Language Teaching (İletişim Bazlı Dil Öğretimi) metodu baz alınarak yapılandırılan yabancı dil programımız ile Teach English Through English prensibine bağlı kalarak cevherlerimize etkili iletişim geliştirmelerinde gerekli olan tüm becerileri kazandırmak temel hedeflerimizden biridir.